MẤY VẦN THƠ

THƠ LIỄU

Cánh nhạn nghiêng mình chở mùa thu

Bên hồ liễu rủ vần thơ ai đề?

Rừng xa tiếng quốc vọng về

Em giờ ly biệt lời thề năm xưa ?

 **************************************

?**************************************

CÀ PHÊ BUỒN

Mưa rơi bên giọt cà fê!

Dưới hiên giọt đắng đi về lẻ loi?

Pha lê mây trắng giăng trời.

Ai chờ ai với ai ngồi nhớ em?  

***********************

************************

SUY TƯ

Vầng trán suy tư nếp thời gian

Khóe mi lệ ứa hàng hàng giọt châu!

Lòng đau gấp lại nỗi sầu?

Mở trang ký ức nỗi đau vô bờ  

                  VĨNH LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12454','9uj1cf8kq3oofvo6psbl3c4q94','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-20 14:27:01','/a278885/may-van-tho.html')