MƯA HÀ THÀNH NHỚ CỐ NHÂN

By BÙI QUANG CHÂU

                  
             Preview            

                     Nhớ Anh: NMC

HÀ NỘI thành ao Ồ ! lạ nhỉ
Anh nằm dưới đó lạnh nhiều không?
Tôi nghe mưa đổ nghiêng thành quách
đến cả vô tri cũng bạc đầu

sống vật vờ lo âu thấp thỏm
thèm say một trận để quên đời
bắt chước người xưa Thơ với Rượu
xé lòng mà gọi cố nhân ôi!

Mưa dâng bốn phía buồn ghê thật
không người đàn dứt sáu dây thôi
loạn li bè bạn trôi trăm ngã
nhớ nhau ngồi đếm "kỉ nhân hồi"

Hà Nội nước dâng tràn trăm lối
Cụ Rùa thong thả cứ rong chơi
xem lăng tẩm xem dòng hưng phế
nếm bể dâu cay đắng ngọt bùi

xin cho hỏi Thủy Tề Hà Bá
ghét nhau chi đổ nước trái mùa???
tiếng Chim Non sáng nay cũng ướt
đêm đâu còn lất phất giọt sương khuya

Hà Nội nước dâng buồn biết mấy
bên Mồ ngồi đếm Giọt Thương rơi
khóc không thèm khóc - cười không nỡ
thôi đành đổ rượu xuống Mồ thôi!

Ảnh trên từ trái qua: Đặng Xuân Mộc Minh Đức Tùng Bách Khánh Linh và Nguyễn Trọng Tạo ( tại nhà riêng Khánh Linh 26. 4 2009)

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'12454','igv9o0bsvc5kpc4hr5io9i4br6','0','Guest','0','54.162.171.242','2018-08-20 14:27:42','/ac23200/tho.html')